A páneurópai újfasizmus

Ez a cikk több mint 4 éves.

Toroczkai László, a Mi Hazánk párt elnöke május 21-ére vonulást hirdetett Törökszentmiklósra a Betyársereggel közösen a „cigányterror” ellen. Nem ez az első eset, tavaly Badacsonyban egy borász meggyilkolása után vonultak együtt, akkor cirka százan, de úgy látszik annyira bejött nekik ez a műfaj, hogy külön gárdát is alapítanak rá, ízléses névválasztással.

Lehetne mondani erre azt, hogy ez végül is hagyományőrzés- és tisztelet, de a baloldali elhajlással igazán nem vádolható Ungváry Krisztián történész találóan a becsület napja után nevezte egyszerűen hullarablásnak ezt a fajta gyakorlatot, amiben az újnácik (akik persze taktikai okokból kikérik maguknak ezt a megnevezést, de erről később) mások tragédiáit használják fel a saját politikai céljaik érdekében.

A cél pedig itt nem más, mint a radikális, militáns, utcai jobboldal újraélesztése és megszervezése, mely nem Toroczkai bejelentésével kezdődött. A legtöbb lap egyszerű lekezeléssel adott jelentést erről, mintha a legutóbbi gárdásodás nem vezetett volna ártatlan cigányok meggyilkolásához a faji háború kirobbantásának céljával. Ha összevetjük ezt azzal, hogy mindezt az önálló roma tartomány kikiáltásának rémképével együtt terjesztik, a Fidesz hallgatólagos vagy burkolt támogatásával, úgy fest, hogy erre sem a lefitymálás, sem az oda nem nézés a megfelelő reakció.

De hogy megértsük, mi is történik, kicsit jobban el kell mélyednünk az újfasiszták szervezeteiben és filozófiájában.

(Bevett gyakorlat a fősodorban, hogy a „no platform” jegyében nem szentelnek figyelmet ezeknek a dolgoknak, mondván azzal csak támogatnánk őket – de a polarizált média korában ez egy hatalmas badarságnak bizonyult, és a fősodrú beszámolók nélkül is nyugodtan tudtak teret hódítani. Másrészt mostanra ahhoz vezetett, hogy az egyszeri híreket az olvasó nem tudja összekötni a tágabb kontextussal, ami egyrészt ellehetetleníti a megfelelő reakciót ezekre – másrészt pedig a legelszántabbakat bátorítja azzal, hogy érdemi ellenreakciót nem vált ki a tevékenységük. Ez komoly, életveszélyes hiba.)

A rasszvédő konferencia, ami túljelentkezés miatt tolódik

Az érdeklődők nagy létszámát megtisztelve ezért a szervezés részéről úgy határoztunk, hogy a rendezvénynek illő kereteket nyújtunk, így ezen technikai feltétel biztosítása érdekében a konferenciát körülbelül 1 hónappal később, 2019. június 22-én (szombaton) tartjuk meg. – Betyársereg

A fenti esemény tolódását az utolsó pillanatban jelentették be, eredetileg a helyszínt sem közölték, mint ahogy a Becsület Napja helyszíneit is titkolták. Ennek ellenére a fellépők listája beszédes: tavaly a Political Capital beszámolt róla, hogy a szélsőjobb osztódásnak indult, de mostanra kezd kikristályosodni az, hogy ki mit is csinál ebben az új felállásban.

A fajvédelem „rebrandingjét” ugyanis több fronton viszik: Tyirityán a Betyársereg vezetője, Incze Béla pedig a nemrég alakult Légió Hungária vezetője, akik között sok a volt HVIM-es. Bár a tevékenységük elkülönül, saját bevallásuk szerint is a „BS és az LH kapcsolata bajtársi, hiszen a céljaink azonosak az út pedig, amin haladunk gyakran szintén azonos.” (és láthatólag a Mi Hazánkhoz jól bekötött).

László Balázsról most nem tudni, pontosan mit csinál ezen a fronton, ki-be lépeget a különböző szervezetekből, amolyan fasiszta freelancer. Mindenesetre a Duna Housenal ingatlanos, ahol magát így jellemzi:

Korrektség, precíz munka, professzionális szolgáltatás: munkám során ezek jelentik számomra az üzleti alapelveket. Új és folyamatosan visszatérő ügyfeleim elégedettsége és megbecsülése jelzi számomra, hogy a magamnak irányadóként meghatározott alapelvek mind szakmailag, mind emberileg helytállóak. Amit elvállalok, azt lelkiismeretesen és töretlen maximalizmussal véghez is viszem.

Ezt érdemes összevetni azzal, amikor Goebbels-t parafrizált:

De talán tanulságosabb az, amikor a pestisrácok adott neki egy órát arra, hogy fejtegesse nézeteit. Ebben azon túl, hogy Stefka István mellette egy szellemi kolosszusnak hat, elég szomorúan előjön, hogy Magyaroszág azért sem sikeres és versenyképes, mert a ’68-as degeneráció kinevelte belőlünk a hazafiasságot és áldozatkészséget, és a nők sem a férfiak megsegítésére vannak, mert a feminizmus meg a gender ezt is elrontotta, tehát rendet kell tenni. Hovatovább potenciális polgárháborúra felkészülés, stb.

Ezen a szinten tehát még mindig arról van szó, ami a fasizmus alap funkciója, és ami az aljazeera magyar radikális jobboldali fiataljairól szóló filmjében is előjön, ahol a gazdasági világválságot a zsidó spekulánsok (köztük persze Soros) számlájára írják.

Ez a funkció pedig csak annyi, hogy az elemi dühöt, ami a rendszerrel szemben képződik, elcsatornázza a rendszerrel szembeni kritikától annak (termék)elemei felé, az osztályok közötti ellentétet más társadalmi csoportok közötti ellentétekké formálva.

Tehát:

  • Ha a rendőrségnél tömeges leszerelési hullámok vannak, és ezért nem tudnak időben elkapni egy bűnözőt, azért nem a rendszer a hibás, hanem valakik alkalmatlanok, nem elég rendpárti a társadalom
  • Ha a cigányok között magasabb a bűnözési ráta, mint másoknál, az nem azért van, mert mint népcsoport kvázi ki vannak zárva a társadalom többi részéből, és sokak számára az illegális tevékenység kecsegtetőbb, mint amit a rendszer felajánl, hanem kulturálisan és egyénileg alsóbbrendűek
  • Ha az Európai Unió nem képes a felemelkedést és az egyenlőséget garantálni a keleti tagországok népei számára, akkor nem a célja- és rendeltetése a baj (ami a centrumországok ellátása piacokkal és olcsó munkaerővel a gyarmatbirodalmak felbomlása után), hanem hogy túl sok a balliberális Brüsszelben meg az egyetemeken
  • Ha az egyre likvidebb foglalkoztatás, női függetlenség, társadalmi mobilitás és kötetlen kapcsolatok által jellemzett párválasztás, a kétkeresős családmodell a férfiakat is új kihívások elé állítja, akkor azért nem a kapitalizmus, hanem a feminizmus a hibás

És így tovább.

Ennek persze elengedhetetlen kelléke a „markáns” antikommunizmus, ami többnyire a gulágban elpusztult emberek és a vörösterror embertelenségére hivatkozva próbál mindent ellehetetleníteni morálisan, gondoskodva arról, hogy a bűvkörbe bekerülők véletlenül se nézzenek arra, hogy a mai balosok mit is csinálnak-gondolnak-mondanak. Ennek eklatáns példái voltak a „kódolt vörösterrorozás” és Bódi „nem futottunk el” Ábel mészcipelése és sikertelen zászlószerzése az amúgy építkezésben lévő és óvodát üzemeltető(!) Gólyával szemben:

A nemzetközi helyzet fokozódik

Azon túl, hogy a fenti nézetek nagy részét Orbán is vallja (vagy csak úgy tesz, mintha vallaná, édes mindegy), a Fidesztől függetlenül is építkezésben van a militáns szárny.

Elsőre persze nevetségesnek tűnik, hogy a különböző nemzeti radikális szervezetek hogyan és miért is működnének együtt, de a körülményeket tekintve teljesen logikus és konzekvens. Csak abból a nézőpontból nem értelmezhető ez, ami a radikális nacionalista mozgalmakat csak az irredentizmus és a sovinizmus jellemzőivel képes felfogni, noha azok a vonások a maguk koruk termékei voltak. Épp ezért is tudtak marginálisak maradni ezek az elemek napjainkig, amíg ezeket hangsúlyozták, de az irreális követelések ellenére a sérelmi alapú emlékezetpolitikával képesek voltak nagy számú közösségeket összerakni. Lásd még: a nemzeti rock átlépését a Jobbiktól a Mi Hazánk mögé.

Ezek a soviniszta elemek természetesen megtartásra de kartávolságra kerülnek, miközben a szélsőjobb alkalmazkodik a történelmi helyzethez. A kuruc.info szerkesztőinek előlépése csak a kirakat része, a lényeg a háttérben van. Az ő szavaikkal élve (a fönt jelzett Incze Béla szervezésében):

Számítottunk rá, hogy sokan – teljesen érthető módon – értetlenül fognak állni az új szituáció előtt, ezért a Nacionalista Zóna bloggal együttműködve egy interjú látott napvilágot az út előtt. A sovinizmussal kapcsolatos gyanút szétoszlattuk, tisztáztuk, hogy a múltbéli konfliktusok háttérben titkosszolgálati provokáció állt. Bemutattuk, hogy a Karpatszka Szics (KS) tüntetést szervezett a kárpátaljai magyarok védelmében, de ami ennél is lényegesebb, hogy ellehetetlenítették a soviniszta Szabadság Párt regionális működését. Azt sem árt megjegyezni, hogy egy magyargyűlölő szervezet nem hívott volna meg egy magyar nacionalista mozgalmat, de ha mégis egy ilyen élettől idegen szituáció állt volna elő, akkor mi természetesen nem fogadtuk volna el a meghívást.

Mindezek fényében egyszerre komikus és tragikus, hogy egy olyan konferencia és felvonulás után, mely új időszámítás kezdete lehet a közép- és kelet-európai nacionalista szervezetek együttműködésének tekintetében, egyesek olyan vádakat kezdenek el hangoztatni, hogy mi lemondtunk a határon túli nemzettestvéreinkért folytatott küzdelemről. Az, hogy ezek a személyek milyen eredményeket értek el a terabájtnyi mennyiségű hozzászólás kibocsátását leszámítva, a területi revízió tekintetében, az mindenki előtt ismert. – Radikális szövetség, felvonulás Ungváron (Légió Hungária)

K.S. –  A konferenciának és a felvonulásnak, amelyek április 13-14-én lesznek megrendezve Ungváron, a kelet-európai nacionalisták együttműködésének hivatalos kezdetévé kell válnia. Nem az interneten, nem szóban, hanem a valóságban. A K.S. és az L.H. mellett a rendezvény résztvevői Lengyelországból, Szerbiából, Csehországból érkező delegációk lesznek, valamint orosz politikai emigránsok, nyugat-európai barátaink – Franciaországból, Svédországból, Olaszországból és Írországból. Egy zárt konferencián reméljük, hogy megtaláljuk az együttműködés formáját, a közös célokat,  közös kapcsolati pontokat és megszabadulunk minden lehetséges félreértéstől. Másnap fekete egyenruhás menetben és a jelenlévő országok zászlóival bebizonyítjuk, hogy a Kárpátokban létrejön egy erő, amely megvédi országait, és amikor eljön az idő, tűzzel és karddal eltörli az idegenek és globalisták által fenntartott rabszolgaságot Európában. – Kelet-Európai Nacionalisták összefogását hirdetik (nacionalistazona.org)

A konferencia legnagyobb eredménye, hogy formális együttműködés jött létre a szervezetek közt „Szövetség Európa Erődért” névvel. A szervezetek delegáltjai egy alapító okiratot fogadtak el, mely egy rövid értékeléssel kezdődik Európa jelenlegi állapotát illetően, majd ismerteti a szövetség életre hívásnak okait, végezetül pedig céljait.

Gyakorlati tevékenység tekintetében egy 2020-as eseménynaptár került összeállításra, mely a résztvevő mozgalmak leglényegesebb utcai megmozdulásait tartalmazza, illetve döntés született arról is, hogy az ernyőszervezet következő zártkörű gyűlésének Magyarország fog otthont adni. – Európa Erőd: Szövetség az öreg kontinensért (Légió Hungária)

Komoly hiba lenne nem sejteni súlyt eme szavak mögött, ha az európai szélsőjobb legszervezetebb alakulatai állnak bele, pénzt és energiát nem kímélve. Lehetne arról írni, hogy milyen szubkultúrákat tartanak megszállás alatt, ami az utánpótlásukat garantálja, az Nemzeti Szocialista hácétól kezdve a motorosok egy részén át a futballig, mert a nagyszombati balhén túl a volt templomi lövöldöző bandájának pesti fellépésén át mindenre van példa, de nem ez a cikkem tárgya. (mégha ismeretes az is, ahogy a nemzeti rock megpróbálta magát beenni az NKA-ba, több-kevesebb sikerrel).

A lényeg az, hogy az új nemzet(köz)i radikálisok, akik véletlenül sem nácik, Hitler születésnapjának évfordulóján megegyeztek, hogy a soviniszta, irredenta gyermekbetegségeket el kell hagyni, és meg kell védeni európát a betolakodóktól, meg a betolakodókat elősegítő, szellemi degenerációt előidéző, család szentségét fenyegető stb. erőktől, mert ez fizikai önvédelem.

Ez azt jelenti, hogy amint a liberális hegemónia megreccsen, és a helyébe lép egy autoriter, jobboldali blokk, úgy alakul ki egy eme törekvést elősegítő szélsőséges, nemzetközi mozgalom. Az irredentizmus meg a zsidózás (egyelőre) lekerül a napirendről, hisz az Orbán-vonal célja nem európa elhagyása, hanem annak olyan megreformálása, hogy a nemzeti burzsoáziák legyenek a döntő szervei, őket ellenőrző hatalmak (Brüsszel) nélkül.

Ebben a felosztásban a menekültek és a bevándorlók eltávolítása előbb kampányszlogen, később meg amolyan „költözzenek Madagascarra” típusú cinikus politika lesz.

Erre rímel a páneurópai újfasizmus, akik a karhatalmi funkciókat (és valamiért az ingatlan-közvetítést…) betöltenék, elnyúlnak oda, ahová a központ egyelőre nem mehet. A cigányság ebben csak a kezdet: az általuk megfogalmazott metapolitikai koncepcióban, és az Orbán által is szajkózott nemzetközi liberális-baloldali hálózattal való leszámolás is fontos cél. Ez pedig nem más, mint az új kurzussal egyet nem értő egyetemek, oktatók, újságírók, civil szervezetek, pártok eltiprása: azaz a nacionalizmus fölismerte, hogy nem a szomszéd nacionalista az ellensége, hanem a belül áskálódó összes nem-nacionalista radikális.

Ebben a keretben kell értékelnünk a törökszentmiklósi vonulást.

Hogy amikor a cigányokért jöttek.

Mert innét csak rosszabb lesz. A petíciók és demokratikus chartak meg kevesek lesznek.